Bilens teknik

Kørekort i Frederikshavn og Lindholm.

Bemærk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Her får du en vejledning i det tekniske stof du bliver overhørt i ved den praktiske køreprøve.

2. Bilens indretning og udstyr

Du skal kunne kontrollere bilens motorrum, kølervæske, sprinklervæske og olie. du skal kunne åbne motorhjelmen.

Det er føreren( Dig) der til enhver tid har ansvaret for at køretøjet er i orden og i lovlig stand. Du skal derfor kunne kontrollere om dette er tilfældet.

Herunder følger nogle udsnit af ”Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B” som beskriver hvad du til den praktiske køreprøve skal vide og kontrollere.

Hovedmål

Du skal lære de vigtigste lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr og have kendskab til forskellige risikoforhold og tegn på fejl, der har særlig betydning for færdselssikkerheden.

Du skal endvidere uden brug af værktøj lære at kontrollere udstyrets lovlighed på en bil og påvise eventuelle fejl eller mangler.

Førerens og ejerens ansvar

Du skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

 • Ejeren eller den registrerede bruger har ansvaret for, at bilen er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for, at bilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 • Føreren skal hele tiden være opmærksom på, at bilen er i orden, og især at styreapparat, bremser, lygter og lydsignalpparat (hornet) fungerer sikkert og efter lovens krav. (Ved kørsel med påhængskøretøj skal man sikre sig, at tilkoblingen er forsvarlig).

Styreapparat

Du skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

 • Styreapparatet skal være således indrettet, at bilen kan styres let, sikkert og hurtigt.
 • Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt

 • Der normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor).
 • Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra side til side uden at møde ujævn modstand eller fremkalde mislyd.
 • Servo beholderens væskestand skal følge bilens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min og max. mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

Bremser

Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved fodbremsen er opfyldt

 • Bremsepedalen skal have ca. 1 cm frigang i topstillingen.
 • Bremsepedalen må højst kunne trædes halvvejs ned mod bunden, eller efter instruktionsbogens anbefalinger, også når der trædes hurtigt og hårdt.
 • Bremsepedalen skal føles fast, og må ikke synke, mens den holdes nedtrådt.
 • Ved kontrol af vakuumforstærkede bremser skal bremsepedalen dog synke et lille stykke, du slukker motoren, pumper 3 til 4 gange på bremsen, starter medens bremsepedalen holdes nedtrådt, og bremsepedalen skal nu synke lidt.
 • Bremse væskestanden skal være mellem min. og max. mærket.

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold

 • Bremser skal umiddelbart efterses ( på værksted), hvis der er for lidt bremsevæske i bremse væskebeholderen, hvis kontrollampen lyser under kørsel, hvis bremsepedalen kan trædes for langt ned, eller hvis bremsningen er ujævn eller bilen under bremsningen trækker til siden.
 • Hvis kontrollampen for ABS-bremsesystemet ikke slukkes kort efter igangsætning, er det tegn på fejl i ABS-bremsesystemet . Du må køre til nærmeste værksted.

Lygter, reflekser og horn.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til lygter, reflekser og horn er opfyldt

 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
 • Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger, (bedømt udefra på lys/mørkegrænsens placering).
 • Nærlyset skal oplyse vejen mindst 30 m foran bilen uden at blænde,
 • (bedømt på om overkanten af lysgrænsen falder I cm pr. m).
 • Stil dig tæt på bilens nærlys, sæt en finger hvor lys kanten går til, gå10 m tilbage, nu skal lyskeglen være faldet 10 cm.
 • Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne, når der trædes på bremsepedalen.
 • Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
 • Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
 • Nummer pladelygte skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade, så den tydeligt kan læses i mindst 20 meters afstand.
 • Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
 • Hornet skal have en klar, konstant tone.
 • Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.

Motor og udstødningssystem

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til motor og udstødningssystem er opfyldt

 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj
 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
 • Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast i bøjler og stropper.

Bærende dele

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til dæk og støddæmpere er opfyldt

 • Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.
 • Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmpere.

Særligt udstyr

Køretøjets dokumenter, Registrerings- og koblingsattest skal være i bilen ved kørsel med trailer.( påhængsvogn)
.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: